karta Europejczyka

Nie zapomnijcie zalegalizować swojego pobytu w kraju Unii!

Każdy obywatel z kraju członkowskiego może przebywać w innym kraju członkowskim do trzech miesięcy bez żadnych dodatkowych formalności. Po tym okresie musi udać się Wydziału ds cudzoziemców na Policji w miejscu zamieszkania aby zalegalizować dalszy pobyt i pracę. Karta Europejczyka, którą otrzyma jeszcze tego samego dnia, jeśli przedstawi 3 dokumenty: 1)dokument potwierdzający, iż pracuje lub posiada na koncie wystarczające środki na życie (220 euro miesięcznie)  2) ubezpieczenie na rok czasu od choroby (jeśli ma zaświadczenie, że pracuje nie jest to potrzebne) 3) elektroniczną umowę wynajmu mieszkania lub najnowszy rachunek za prad lub telefon, które potwierdzą miejsce zamieszkania. Potrzebne są również 2 zdjęcia. Kto mieszka w centrum Aten jest skazanym niestety aby odwiedzić Wydział ds Cudzoziemców na ul. Petru Ralli w godz. od 6:30 do 7:30. Karta jest ważna przez cały okres pobytu w Grecji.

DOCHODY POLSKICH STATKÓW I SAMOLOTÓW ZWOLNIONE Z WSZELKICH PODATKÓW I OPŁAT NA TERENIE GRECJI OD 1957r.

Na mocy umowy dwustronnej między Polską i Grecją (N.D. 4382/1964) obowiązującej od 1 stycznia 1957 r. , zostały zwolnione w całości od wszelkich podatków i opłat  dochody uzyskane na terenie Grecji w związku z eksploatacją statków i samolotów komunikacji międzynarodowej. Oczywiście to samo dotyczy statków i samolotów greckich na terenie Polski.

OD 6 GRUDNIA 2017 NOWA PROCEDURA ZGŁASZANIA ZMIANY REZYDENCJI PODATKOWEJ

Osoba, która zamierza opuścić Grecję i nie chciałaby być ścigana za zaniedbania podatkowe w tym kraju - a przypominamy, że obowiązek składania rozliczeń podatkowych w Grecji mają wszystkie bez wyjątku osoby pełnoletnie niezależnie od tego czy osiągają dochody czy też nie ale również osoby niepełnoletnie, które pobierają rentę, mają nieruchomość lub samochód na swoje nazwisko  - powinna złożyć najpóźniej w pierwszej połowie marca w roku następującym po roku wyjazdu, w Urzędzie Skarbowym (DOY) kompetentnym dla ostatniego miejsca zamieszkania w Grecji w wydziale Symmorfosis kie scheseon me tus forologumenus, złożyć wniosek na formularzu Μ0 z załączonymi wypełnionymi formularzami M1 i M7 oraz pełnomocnictwem jeśli nie zrobi tego osobiście oraz wszystkie wymienione poniżej załączniki, które potwierdzają jego miejsce zamieszkania w innym kraju. Najpóźniej do września następnego roku po opuszczeniu Grecji, osoba taka powinna złożyć w Urzędzie Skarbowym certyfikat rezydencji podatkowej z nowego kraju zamieszkania a jeśli jest to kraj spoza Unii - rozliczenie podatkowe  w nowym miejscu zamieszkania lub inny dokument potwierdzający aktualne miejsce zamieszkania. Ponadto powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające datę opuszczenia Grecji w celu sprawdzenia, że mieszkał tam więcej jak 183 dni w minionym roku np. dokument potwierdzający zatrudnienie, rozpoczęcie działalności gospodarczej, zaświadczenie o okresie ubezpieczenia w innym kraju, umowa wynajmu mieszkania, zaświadczenie o nauce swojej lub dzieci itp. W miejsce powyższych dowodów może po prostu przedłożyć certyfikat rezydencji podatkowej z innego kraju, za rok ubiegły i bieżący od daty zmiany kraju zamieszkania.

W przypadku, kiedy tylko jeden z małżonków zmienia rezydencję podatkową a drugi pozostaje w Grecji, oprócz dokumentu potwierdzającego pobyt dłuższy jak 183 dni w innym kraju powinien przedłożyć następujące dokumenty: zaświadczenie o zatrudnieniu za granicą, z którego wynika, że jest to zatrudnienie stałe i przez okres dłuższy jak 6 miesięcy, zaświadczenie o posiadaniu konta bankowego za granicą, umowa własności lub wynajmu mieszkania za granicą oraz zaświadczenie o posiadaniu nr ubezpieczenie i numeru identyfikacji podatkowej za granicą.

Wszystkie przedkładane dokumenty powinny być opatrzone Apostille i przetłumaczone 
σκεται εκτός Ελλάδος και έχει οργανώσει τη ζωή του στην αλλοδαπή κατά τρόπο μόνιμο ή διαρκή:
- στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή, από τα οποία αποδεικνύεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της απασχόλησης,
- στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή,
- στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας του και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην αλλοδαπή καθώς και
- στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (πχ ΑΜ κοινωνικής ασφάλισης).
Odstępstwo od powyższej procedury obowiązuje dla wniosków o zastosowanie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mają odrębną procedurę.

 

DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z FUNDUSZY ESPA:

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις επιδοτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε:  

•  στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 5.00 µµ)
•  στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από τις 8.00 πµ έως τις 7.00 µµ.
• στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi 
• στην ιστοσελίδα www.espa.gr
• στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: FacebookTwitterLinkedΙnyoutube

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)  και τους κατά τόπους εταίρους του, ανάλογα με την έδρα υλοποίησης του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, στα παρακάτω τηλέφωνα:

• ΕΛΑΝΕΤ: 213 0166100 (ΑΤΤΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)  
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 2610 622711 (ΗΠΕΙΡΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ–ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: 2810 302400 (ΚΡΗΤΗ)
• ΔΕΣΜΟΣ: 25310 35916 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ)
• ΑΕΔΕΠ: 24210 76894 (ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
• ΑΝΔΙΑ: 22310 67498 (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)
• ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ: 2310 480000 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

http://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/neo-programma-espa-epidotisi-gia-idrysi-neon-touristikon-mikromeseon-epichiriseon/

Otworzono pierwsze prywatne krematorium w Grecji  (KAN= KENTRO EPOTEFROSIS NEKRON)- znajduje się koło

Ricony na Chalkidzie. Jeszcze do niedawna jeśli rodzina na prośbę zmarłego chciała poddać jego zwłoki kremacji musiała dopełnić dziesiątków formalności aby dokonać tego za granicą - najczęściej w Bułgarii. Dzięki zmianie przepisów została otwarta droga do zalegalizowania tej procedury w Grecji : Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38349/2518 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1999/31.05.2019. 

Powyższe przepisy regulują szczegółowo czynności począwszy od sposobu przewiezienia zwłok, wydania pozwolenia na ich kremację i  sposobu ich ułożenia w piecu aż po wydanie certyfikatu po jej zakończeniu i sposób prowadzenia rejestru spopielonych zwłok. 

A konkretnie : zwłoki przewozi się do KAN i w sekretariacie Urzędu Miasta odbiera się pozwolenie na kremację (odpowiednik pozwolenia na

pochówek). W sekretariacie KAN prowadzi się rejestrowaną i numerowaną księgę kremacji - 6-cyfrowy numer kremacji z tej księgi zostanie wyryty na ogniodpornej płytce, którą umieszcza się w urnie. Ten sam numer razem z imieniem zmarłego zostanie umieszczony również na urnie z popiołem oraz na zaświadczeniu o spopieleniu zwłok, wydawanym przez KAN w dwóch egzemplarzach: jeden dla rodziny zmarłego i jeden dla Urzędu Miasta w ostatnim miejscu zamieszkania zmarłego.

Sekretariat powiadamia o dniu i godzinie kremacji aby rodzina zmarłego mogła zorganizować ceremonię i aby mogli obserwować kremację Ci, którzy tego pragną.  Zwłoki są przechowywane w specjalnie do tego przystosowanej chłodni od dnia odbioru aż do końca procedury kremacji. Przed kremacją krewni mogą zobaczyć zwłoki po raz ostatni, zanim jeszcze trafi do pieca kremacyjnego.

Od momentu wprowadzenia trumny do komory pieca, technicy KAN obserwują za pomocą urządzeń elektronicznych  cały proces i zgodnie z zaprogramowaną godziną zbierają powstały popiół za pomocą specjalnej maszyny.

Produkt spopielenia razem z ogniodpornym przedmiotem, który towarzyszył zwłokom podczas spopielania są umieszczane w przygotowanej urnie.   

W dalszym ciągu plombuje się urnę i wybija się na niej imięi nazwisko zmarłego, numer kremacji, miejsce urodzenia, datę urodzenia i śmierci, datę -godzinę i miejsce kremacji. 

PIERWSZE KREMATORIUM W GRECJI

 

Certyfikat jest honorowany w każdym kraju Unii Europejskiej.

Centrum Języka Greckiego (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) w Salonikach jest instytucją zajmującą się przeprowadzaniem egzaminów w Grecji.

Na stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące ośrodków egzaminacyjnych na terenie całej Grecji.

Egzamin mogą zdawać wszyscy obywatele Unii Europejskiej od lat 8 i odbywa się na sześciu poziomach: A1, A2, B1, B2, Γ1, Γ2 w zależności od stopnia znajomości języka greckiego. Każdy poziom składa się z części pisemnej i ustnej.

Zapisy od 1.02.2018 r. do 18.03.2018 r.

Wniosek składa się elektronicznie na adres internetowy:

www. greek-language.gr/certification/application/index.html

W roku 2018 egzaminy pisemne odbędą się w następujących terminach:

A1, A2, B1     – 15 maja 2018 r.       cena 65 €

B2, Γ1             – 16 maja 2018 r.       cena 73 €

Γ2                    – 17 maja 2018 r.       cena 73 €

Część ustna odbędzie się w tym samym dniu po części pisemnej.

W Atenach placówką przeprowadzającą egzaminy jest ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ateny:  ul.Μασσαλίας 22, 106-80 Αθήνα, τηλ. 2103680900

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminu można uzyskać również w Centrum Języka Greckiego (KENTPO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) w Salonikach, telefon          231 3331540, 2313331542 (http://www.greek-language.gr/certification/node/9.html)

 

CERTYFIKAT POTWIEDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA GRECKIEGO

ZEZNANIA PODATKOWE SKŁADAJĄ WSZYSCY NAWET CI, CO NIE MAJĄ ŻADNYCH DOCHODÓW

WYSTARCZY, ŻE UKOŃCZYLI 18 LAT !

Od stycznia zostanie uruchomiony system elektroniczny do składania wniosków o zasiłki  dla osób o dochodach nizszych jak 2.400 euro rocznie. Program zasiłków dla najuboższych uruchomiono pilotażowo kilka lat temu w wybranych regionach Grecji ale od stycznia 2017 r. będzie obejmował całą Grecję bez wyjątku. 

Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem KEP lub samemu, korzystając z kodów taxis czyli tych samych, których używa się do zeznań podatkowych. Innymi słowy o powyższy zasiłek mogą ubiegać się osoby, które przebywają legalnie w Grecji , regularnie składają zeznania podatkowe i mają numer AMKA (odpowiednik polskiego numeru PESEL) i ktore mają problemy z legalnym zatrudnieniem.

Ponadto osoby od 29 do 64 roku życia mogą zapisywać się na płatne szkolenia w ramach innego programu unijnego związanego z podnoszeniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych. Program przeznaczony jest dla bezroobotnych zarejestrowanych w Biurze Pracy OAED i przewiduje 120 godzin lekcyjnych plus praktykę czyli chętni zdobędą kwalifikacje, które ich interesują, otrzymają  dyplom i jeszcze im za to zapłacą (5 euro za godzinę!)

 

MASOWE KONFISKATY SAMOCHODÓW Z OBCĄ REJESTRACJĄ!!!

Wszechobecny system elektroniczny pozwala kontrolerom z policji ekonomicznej (SDOE) w błyskawicznym tempie ustalic kto jest rezydentem Grecji a kto jedynie turystą. Zgodnie z prawem, obywatele Unii przebywający ponad 3 miesiące w Grecji muszą nie tylko zalegalizować swój pobyt w tym kraju (adia diamonis Evropeu Politi) ale równiez wymienic swoje polskie prawo jazdy na greckie a juz na pewno wymienic polskie tablice rejestracyjne na tablice greckie. Zaniedbanie tego ostatniego coraz częściej prowadzi do konfiskaty samochodu pod zarzutem oszukiwania greckiego fiskusa. Jesli ktoś posiada grecki NIP , tutaj  ma rodzinę i tutaj rozlicza się z podatków, nie ma szans na odzyskanie samochodu!!!

KTO CHCE ZAREJSTROWAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE MUSI MIEĆ NA UWADZE

Przedsiębiorstwo w Polsce można załozyć w 100% droga elektroniczną. Procedura jest prosta ale wymaga podpisu kwalifikowanego. Podpis kwalifikowany, który pozwala na elektroniczne przedkładanie wszelkich dokumentów w Urzędach i Sądach można uzyskać wykonując dwa kroki: 1) składamy elektroniczny wniosek na stronie: https://pz.gov.pl/pz/register 2) poświadczając swoje dane w wybranym urzędzie polskim lub w Konsulacie RP w Atenach.

Od 1 stycznia 2017 r. kwota wolna od podatku przysługująca w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi:Zmienia ona o zasady odliczania kwoty wolnej od PIT. Podatnikom, których podstawa opodatkowania:

      1)  nie przekroczy 6.600 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1.1880  zł;

       2)  przekroczy 6.600 zł, ale nie przekroczy 11.000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości znajdującej się w przedziale pomiędzy 556,02 a 1.188 zł; kwota ta będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu;

 • jeśli dochód przekroczy 11.000 zł, ale nie przekroczy 85.528 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości  556,02 zł;

 • jeśli dochód przekroczy 85.528 zł, ale nie przekroczy 127.000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości od  556,02 zł do 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania do górnej granicy przedziału);

 • jeśli dochód przekroczy 127.000 zł - kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwać.

Zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy

Zmianie uległy również zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku podatników, których dochody nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. kwoty 85.528 zł, przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy należy uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr rocznie. Natomiast jeżeli dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego progu podatkowego, zaliczki na podatek nie pomniejsza się o kwotę wolną.

Ważne: Obecnie podatku nie płacą osoby, których roczny dochód nie przekracza 3091 zł. W przyszłym roku nie będą musieli się rozliczać z fiskusem ci, którzy zarobią do 6600 zł.

Również w ustawie CIT zmienione zostały stawki podatku ( art 19 ustawy o CIT) .

Obecnie wynoszą one :

 a) 19% podstawy opodatkowania;

b) 15% podstawy opodatkowania - w przypadku:

a) małych podatników,

b) podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność , z wyjątkiem podatników wymienionych enumeratywnie w ust 1a art 19 ustawy o CIT.

Składka na ubezpieczenie 2018:

 • 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne,

 • 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,

 • 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe,

 • 65,31 zł – na Fundusz Pracy

 • 47,98 zł - na ubezpieczenie wypadkowe

NOWI PRZEDSIEBIORCY:

 •  122,98 zł - na ubezpieczenie emerytalne,

 • 50,40 zł - na ubezpieczenia rentowe,

 • 15,44 zł - na ubezpieczenie chorobowe,

 • 11,34 -  na ubezpieczenie wypadkowe

 

EWSPA Liceum dla Dorosłych - Zaoczne dla Polonii

Osoby chętne i zainteresowane nauką lub uzupelnieniem wyksztalcenia średniego powinny zwrócić się do EWSPA Liceum dla Dorosłych - Zaoczne. Moża wybrać profil ogólny lub prawniczy. Liceum takie posiada uprawnienia szkół publicznych - oznacza to że wydaje państwowe świadectwa i organizuje egzamin maturalny - wszystko tak jak w szkołach państwowych w Polsce ...
Do liceow mozna zapisac sie praktycznie zawsze ...i do kazdej z trzech klas 3-letniego liceum. NALEŻY PAMIĘTAĆ, że pomimo iż zajęcia odbywają sie za granicą i na platformie e-learningowej to MATURA musi odbyć sie w Polsce!

Wszelkie inne szersze informacje:                        

sekretariat@europejskie.edu.pl                                                                                                  
www.europejskie.edu.pl      
Tel: +48 91 4626494

Gdzie składamy wniosek emerytalny

Wniosek emerytalny składamy w miejscu zamieszkania niezależnie od tego w jakim kraju czy krajach pracowaliśmy. Załączników dotyczących okresu przepracowanego w innym kraju nie tłumaczymy ponieważ i tak kasa grecka nie będzie się nimi zajmowała ale wyśle do kraju, którego to ubezpieczenie dotyczy.Emerytura jest obliczana wg sumy lat pracy przepracowanych we wszystkich krajach łącznie. Emerytura jest wpłacana na rachunek podany przez emeryta i nie ma znaczenia w jakim kraju jest jego bank. Jeśli emeryt zamierza mieszkać w Grecji powinien poinformować o tym ZUS aby Polska nie potrącała mu podatku i ubezpieczenia z emerytury. W przeciwnym wypadku, każdy z krajów będzie pobierał od emeryta podatek i ubezpieczenie co jest bezprawne i na niekorzyść emeryta. W Grecji polskie emerytury nie są opodatkowane jeśli poprawnie wypełni się deklarację podatkową. Raz do roku, każdy emeryt i rencista wysyła do kasy ubezpieczeniowej, która wypłaca mu emeryturę druk potwierdzający, iż pozostaje przy życiu, z potwierdzeniem własnoręczności podpisu. Potwierdzenie podpisu w każdym kraju jest wykonywane bezpłatnie na życzenie emeryta w każdym urzędzie.

Nie jest potrzebny do tego notariusz!

UBEZPIECZENIE  POLSKIE OBOWIĄZUJE W GRECJI I GRECKIE W POLSCE

Osoba ubezpieczona w Polsce a zamieszkała w innym państwie członkowskim Unii powinna uzyskać dokument E121 (S1). Dokument ten należy zarejestrować w instytucji miejsca zamieszkania wskazanej na WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU S1 (dotychczas wydawano odpowiednio: formularz E 106, E109, E 120, E121). Dokument S1 wydają oddziały wojewódzkie NFZ.

UWAGA! Równolegle z dokumentem S1, który jest wydawany osobie do niego uprawnionej, oddział wojewódzki NFZ wystawia również odpowiedni dla danej grupy osób formularz serii E100 (E106, E109, E120 albo E121), który przesyłany jest drogą urzędową do zakładu ubezpieczeń w miejscu zamieszkania wskazanej na WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU S1 (w Grecji: do IKA). Dlatego też, zmiana miejsca zamieszkania, wymaga ponownego złożenia wniosku i uzyskania nowego dokumentu S1 oraz zwrócenia już wydanego dokumentu S1 do oddziału wojewódzkiego NFZ, który go wydał.

Dokument S1 wydawany jest osobom, co do których, zgodnie z polskim ustawodawstwem, fakt zamieszkiwania na terenie innego państwa Unii nie skutkuje utratą prawa do pozostawania w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Dotyczy emerytów i rencistów i ich rodzin, osób pracujących za granicą, osób prowadzących działalność gospodarczą za granicą i innych.

kto nie ma ubezpieczenia w IKA może dostać UBEZPIECZENIE Z OPIEKI Społecznej (PRONIA)

Osoby bezrobotne składają w opiece społecznej  (Pronia) w miejscu zamieszkania oraz na stronie IDIKA www.idika.gr wnioski o zapomogi oraz różnego rodzaju świadczenia.

Aktualne świadczenia udzielane dla osób bezrobotnych:

- obniżone rachunki za prąd : wniosek można złożyć elektronicznie na stronie DEH www.deh.gr

- obniżone rachunki za wodę : wniosek elektroniczny na stronie  ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ – ΔΕΥΑ

- obniżone opłaty miejskie, które macie na rachunku DEH: wniosek w Urzędzie Miasta

- dopłata na ogrzewanie (elektronicznie na stronie IDIKA)

- kupon na produkty żywnościowe z magazynów Urzędu Miasta - PRONIA w miejscu zamieszkania

- program FEAD oraz programy walki z biedą i wyłączeniem społecznym

- bezrobotni i bez środków do życia zgłoszeni w Urzędzie Miasta są zatrudniani do prac sezonowych na rzecz Miasta : nie tylko porządkowych ale również do robienia zakupów czy pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym i inne.

PROGRAMY OAED

zasiłki dla bezrobotnych ponad rok czasu, zasiłki dla uczniów zaraz po ukończeniu szkoły, zasiłki dla osób wypuszczonych z więzienia i inne

warto zaglądać na stronę OAED aby uzyskać informacje o aktualnych programach.

W każdym przypadku procedura jest prosta : złożenie wniosku z załącznikami, w każdym przypadku takimi samymi:

1. Wypełniony wniosek z danymi osobowymi, adres, AFM,  AMKA!

2. Kopia dowodu tozsamosci  (dowod albo paszport)

3. Ekkatharistiko (potwierdzenie zlozenia deklaracji podatkowej za rok 2013)

4. Oświadczenie, w ktorym oświadcza ze nie ma nieruchomosci na swoje nazwisko.

5. Oświadczenie z ambasady, ze Polska nie wydaje Pistopijitika Ikogeniakis Katastasis ale zamiast tego trzeba przedstawić akty urodzenia, akt małżeństwa i zaświadczenia ze szkoły iż dzieci się uczą w celu udowodnienia, że mamy rodzinę na utrzymaniu.

6. Kopia ksiażeczki zdrowia - nie ma znaczenia czy utraciła ważność!

7. Oświadczenie (Ipewfini dilosi), ze wszystkie zlożone dokumenty i dane sa prawdziwe (załączam)

8. Umowa wynajmu mieszkania lub rachunek za prąd, ktory potwierdza adres wnioskodawcy

9. Kopia karty bezrobotnego.

10. Zaświadczenia potwierdzające zły stan zdrowia.

11. Cokolwiek co potwierdza ilosc czlonkow rodziny powazne problemy ze zdrowiem lub zaświadczenia z Pronii o braku środków do życia (pistopijitiko ikonomikis adinamias).

 

Παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα:

• Ενημέρωση, πληροφόρηση και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης ή /και των μελών της οικογένειας τους.

• Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.

• Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφάλιστου (στην περίπτωση που δεν δικαιούται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο)

• Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ ή άλλου φορέα παροχής ενέργειας

• Κοινωνικό τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ - ΔΕΥΑ

• Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων

• Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης

• Ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου

• Ένταξη στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του `Απορους (FEAD)

• Ένταξη σε άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Γ. Δράσεις ένταξης και επανένταξης στην εργασία: Οι δικαιούχοι, εφόσον ανήκουν στον ενεργό πληθυσμό και δύνανται να εργαστούν και είναι κάτω των 67 ετών, προωθούνται, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται μεταξύ άλλων από τον ΟΑΕΔ, το ΕΙΕΑΔ, τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και `Αλλων Πόρων κ.α. και περιλαμβάνουν:

- Νέες Θέσεις Εργασίας- κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας στο ιδιωτικό τομέα

- Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

- Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης,

- Προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

 

Polskie ubezpieczenie jest ważne we wszystkich krajach Unii pod warunkiem, że masz formularz S1 lub A1

Nie mówimy tutaj o ubezpieczeniu od nagłych wypadków, które wszyscy znamy jako EKUZ (karta ubezpieczenia zdrowotnego) ale o codziennym ubezpieczeniu i możliwości leczenia w państwowej służbie zdrowia w kraju, w którym mieszkamy na stałe. Innymi słowy, jeśli mamy greckie ubezpieczenie i wyjeżdżamy na 6 miesięcy do Polski gdzie będziemy się leczyć, przed wyjazdem składamy wniosek o E121 (S1), które pozwoli nam korzystać w pełni z greckiego ubezpieczenia w Polsce. Z kolei osoby pracujące, wyjeżdżające na krótko do pracy za granicą powinny ubiegać się o formularz A1, który pozwoli im korzystać z greckiego ubezpieczenia w trakcie realizacji jakiegoś kontraktu za granicą.

Co z kredytami, z którymi nie dajemy sobie rady ?

Musisz zdać sobie sprawę, że Twoje bankructwo czy licytacja nie jest w interesie banku ale nowe warunki spłaty, którym zdołasz sprostać! Czyli powinieneś:

1) negocjować na nowo w banku warunki spłaty - twardo domagać się zamrożenia spłaty kredytu na 2-5 lat i ponowne spłacanie na warunkach, które wydają Ci się realne.

2) ustawa o nadmiernie zadłużonych gospodarstwach domowych przewiduje, że jeśli nie doszło się z bankiem do porozumienia można skorzystać z pomocy mediacyjnej Sądu.

Cenne informacje i pomoc znajdziesz na stronie : https://docs.google.com/file/d/0B46OZuwxRb19LURVQ1hpN3k1cVE/edit

Konsultacja

Porady

Zażegnanie konfliktu

Kruczki prawne

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now